Endelig, nye spørsmål.

Det tok sin tid, men til slutt kom en fagmann på banen og tok tak i den evingerlige idiotiske spørsmålstillingen som journalister klarer å lire av seg. F.eks.: “Hvor alvorlig er denne saken?” eller den klassiske “Hva føler du nå?”. Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende har kommet med en kommentar til denne saken. Original sak kunne du tidligere lese på bt.no.

Ingressen finner du her, men resten er borte: archive.org

Overhørt på hjørnet et sted

Funnet på ferd igjennom internett:

This chilly weather blows. Sexually.

Og den minner meg om en annen historie i fra utlandet. En turist blir stoppet av en annen, mulig innbygger, i den sterke vinden. Og denne innbyggeren spør om turisten har fyr. Innbyggeren får lighteren og prøver å tenne sigaretten inn mellom vindkastene. Det er da denne dialogen utspiller seg:

– Kind of windy today, ey?

– Yea, it blows…