Endelig, nye spørsmål.

Det tok sin tid, men til slutt kom en fagmann på banen og tok tak i den evingerlige idiotiske spørsmålstillingen som journalister klarer å lire av seg. F.eks.: “Hvor alvorlig er denne saken?” eller den klassiske “Hva føler du nå?”. Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende har kommet med en kommentar til denne saken. Original sak kunne du tidligere lese på bt.no.

Ingressen finner du her, men resten er borte: archive.org